Al meer dan 50 jaar een bewezen recept!

DISCLAIMER

De voorwaarden in deze disclaimer hebben betrekking op de deze website: www.luuf.nl. Lees deze disclaimer aandachtig door. Door deze website te bezoeken dan wel gebruik te maken van de informatie op deze website, ga je akkoord met de disclaimer. 

Gebruik van deze website
De informatie op deze website dient gezien te worden als advies. Beslissingen op basis van informatie op deze website zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel wij trachten juiste, volledige en up-to-date informatie uit betrouwbare bronnen te bieden, bieden wij geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is. Wij onderhouden deze website vanuit Nederland en kunnen niet garanderen dat de informatie ook geschikt of betrouwbaar is voor andere landen. Wanneer je deze website bezoekt, dien je rekening te houden met de plaatselijke wetgeving.

Informatie van derden, producten of diensten
Wanneer wij links naar andere websites tonen, betekent dit niet dat wij de producten en/of diensten op deze websites aanraadt. Het gebruik van deze links is voor eigen risico. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Het waarheidsgehalte, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid is niet door ons geverifieerd.

Intelectuele eigenschappen
OTC Medical, of de eigenaar, behoudt alle rechten (copyrights, domeinen, merken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) in relatie tot alle informatie op deze website (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo's). Het is verboden informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, publiekelijk te maken, te verspreiden en te vermenigvuldigen, zonder de geschreven toestemming van OTC Medical of de eigenaar. Het is wel toegestaan om deze informatie te printen of te downloaden voor eigen gebruik.

Online communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail te sturen. Wij adviseren om vertrouwlijke informatie niet per e-mail te sturen. Wanneer je informatie per e-mail naar ons stuurt, ben je je ervan bewust dat derden deze informatie zouden kunnen onderscheppen, misbruiken of aanpassen.

Uitzondering van aansprakelijkheid
OTC Medical en/of haar agenten of sub distributeurs accepteren geen aansprakelijkheid met betrekking tot (in)directe, immaterieel of veroorzaakte schade (inclusief gerelateerde winst) (ook wanneer OTC Medical is gewezen op de mogelijkheid van schade) resulterend van enige vorm van, maar niet beperkt tot, 1. defecten, virussen of andere onvolkomenheden of mechanismen en andere software die is gerelateerd aan het gebruik van deze website, 2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, 3. onderschepte, aangepaste of misbruikte informatie die naar OTC Medical of naar u is gestuurd, 4. het niet werken of niet beschikbaar zijn van deze website, 5. het misbruiken van deze website, 6. verlies van data, 7. het downloaden of gebruiken van software die wordt aangeboden via deze website, 8. claims van derden gerelateerd aan het gebruik van deze website. De uitzondering van aansprakelijkheid is deels om de managers en andere werknemers van OTC Medical te beschermen.

Jurisprudentie
Op deze website en de Disclaimer is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Veranderingen
De teksten en inhoud van deze website en de Disclaimer kunnen aangepast worden, zonder dat daarvoor vooraf een berichtgeving plaats hoeft te vinden. Wij adviseren periodiek na te gaan of de informatie op deze website en de Disclaimer is veranderd.

Copyright Juli 2019, OTC Medical